Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Advisering en geschillenbeslechting

WestLegal Advocatuur is gespecialiseerd in verbintenissen/contractenrecht, ondernemingsrecht en (bestuurders)aansprakelijkheidsrecht en voert juridische procedures op alle voornoemde gebieden.

WestLegal zoekt op een efficiënte en pragmatische wijze oplossingen voor de commerciële en juridische vraagstukken die op uw pad komen, ook als deze uiterst complex zijn. WestLegal adviseert en begeleidt u bij het opstellen van en onderhandelen over overeenkomsten, het beoordelen van eventuele aansprakelijkheid en bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken. WestLegal doet dat proactief, ook in een fase die aan een eventuele procedure voorafgaat en steeds met het oog op het vinden van een oplossing. Als procederen onvermijdelijk of noodzakelijk is, bent u dus goed voorbereid.

WestLegal is betrokken, luistert en denkt op een praktische manier met u mee. Dit vereist een duidelijke en directe communicatie en soms een kritische houding. Zo weet u waar u aan toe bent.

© Copyright 2023 - West Legal