Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Rechtsgebieden

WestLegal kan u bijstaan bij alle aspecten die het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en procesrecht raken. Dat betreft onder meer de volgende aandachtsgebieden:

Contractenrecht

 • Advisering over de inhoud en geldigheid van contracten
 • Onderhandelen over en opstellen van contracten
 • Het vorderen van nakoming/betaling en advisering over debiteurenbewaking
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsrecht

 • Schadevergoeding
 • Tekortkomingen in de nakoming van contracten
 • Verbintenissen uit de wet zoals onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Risico-aansprakelijkheden uit de wet
 • Fraudezaken

Ondernemingsrecht

 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Bemiddeling bij aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten
 • Corporate governance
 • Opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, overnameovereenkomsten en management overeenkomsten
 • Due diligence

Procesrecht

 • Bepalen van een (rechts)positie in een geschil
 • Voeren van (incasso)procedures op het gebied van contractenrecht, (bestuurders)aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht
 • Beslaglegging en advisering over beslag
 • Voeren van procedures verband houdende met beslaglegging
 • Schikkingen

Tuchtrecht voor advocaten

 • Bepalen van strategie en positie
 • Voeren van tuchtprocedures

© Copyright 2023 - West Legal