Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Publicaties

 • Reactie op Boschma en Wezeman, ‘Bestuurdersaansprakelijk­heid bij BV’s tien jaar later’, Over een zorgvuldige en evenwichtige normering van het bestuurdersaansprake­lijkheidsrecht, WPNR 2023/7400
 • Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11395 (externe bestuurdersaansprakelijkheid jegens professionele derde), JOR 2022/86
 • Toetsingsintensiteit bij bestuurdersaansprakelijkheid, in: R. Schutgens, e.a. (red.), Toetsingsintensiteit, Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,  Onderzoekscentrum voor Staat en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen, Serie Staat en Recht | deel 54, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 539-575
 • Reactie op Hammerstein, ‘Een persoonlijk ernstig verwijt’ in Ondernemingsrecht 2021/62, Ondernemingsrecht 2021/113
 • Ernstig verwijt revisited bij Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 2020 en de evaluatie van de Wet bestuur en toezicht 2011, MvO 2021/3
 • Een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ondernemingen en (bange?) bestuurders of coronawetenschap in crisistijd?, Over onder ander Booking.com en Unilever…, Ondernemingsrecht 2021/3
 • Selectieve betaling: onbehoorlijk taakvervulling en onrechtmatig of niet? HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576 en HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73 en enige theoretische en praktische beschouwingen, Tijdschrift voor Vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2020/2, p. 61-70.
 • Reactie op Bestuurdersaansprakelijkheidsrechtspraak – Kwantitatieve trends 2003-2017, Ondernemingsrecht 2019/129
 • Kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid 2018 – Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut – Wolters Kluwer, Deel 157
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en internetcriminaliteit in de bioscoop, MvO 2019/3.4
 • Reactie op boekbespreking Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie, MvV 2019/3
 • Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam
, 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4798
 (bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen), JOR 2019/55
 • Het trustkantoor als bestuurder en ‘omgaan’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht, O&F 2018/3, p. 14-32
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 9 augustus 2017 ECLI:NL:RBROT:2017:6614 (bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen), JOR 2018/89
 • Reactie op ‘Wat wil deze advocaat-generaal?’ Over een pragmatische beoefening van het ondernemingsrecht, een terughoudende toetsing en aansluiting op de economische realiteit, WPNR 2018/7189
 • De waarborgfunctie van het rechtspersonenrecht. Over de bewaarnemersrol van eerste- en tweedegraadsbestuurders en hun (ogenschijnlijk) verschillende processuele positie na het arrest Le Roux Fruit Exporters, MvO 2018/3-4
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie. Over rechtsvorming en taal, onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad en ernstig verwijt, diss. Rotterdam (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 108), 690 p., Deventer: Wolters Kluwer 2017, ISBN 9789013145663
 • De schaduwzijde van de ontwikkeling in het rechtspersonenrecht, WPNR 2017/7144 
 • Vrijtekening, De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, IVOR nr. 104, 2017/par. 29 
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: Hoe iets is en hoe iets behoort te zijn, Ondernemingsrecht 2016/99
 • Artikel 2:9 BW en de ernstig verwijt maatstaf bij bestuurdersaansprakelijkheid, RM Themis, 2016/4, p. 175-192
 • Externe bestuurdersaansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid en toerekening, Ondernemingsrecht 2016/24
 • Metaalmoeheid na 88 jaar jurisprudentie over ‘externe’ bestuurdersaansprakelijkheid en Spaanse Villa, het is tijd voor herbezinning: laat de ernstig verwijt maatstaf los, Ondernemingsrecht 2015/69
 • Annotatie bij Hof ‘s-Hertogenbosch 12 augustus 2014 (externe bestuurdersaansprakelijkheid), JOR 2015/2
 • De Beleidsbepaler onder de loep genomen, Ondernemingsrecht 2014/119
 • De verstekaanzegging in kort geding naar aanleiding van de Wet Griffierechten in Burgerlijke zaken, TCR 2011/2, p.72
 • Aanvulling Wet Griffierechten in Burgerlijke zaken, Advocatenblad 2011/3
 • Annotatie Hof Amsterdam (OK) 30 mei 2011 (Meavita), GJ 2011/124
 • Het SER-advies en de ontwikkelingen in het enquêterecht, Ondernemingsrecht 2008/65
 • Kosten van een enquête geen boedelschuld, V&O 2005/7 p.133

© Copyright 2023 - West Legal