Advocaat in Advisering en Geschillenbeslechting

Cliëntinformatie

Kantoor

WestLegal is een handelsnaam van WestLegal Advocatuur. WestLegal houdt kantoor aan het adres Eerste Constantijn Huygensstraat 82-III, 1054BX Amsterdam en is te bereiken via telefoon +31 (0) 6 1435 9434 en e-mail: winand.westenbroek@nullwestlegal.nl. WestLegal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66056209 en heeft BTW-nummer NL224377942BO1.

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten en (andere) werkzaamheden van WestLegal zijn de Algemene Voorwaarden van WestLegal van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Klachtenregeling

Op alle door WestLegal verrichte diensten en (andere) werkzaamheden is de Klachtenregeling van WestLegal van toepassing.

Privacy Policy

WestLegal hanteert een Privacy Beleid.

Verzekering

WestLegal is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals verder uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

Wwft

Als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is WestLegal onder omstandigheden verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

Derdengelden

Westlegal zal geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor geen Stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Waarneming

Het kantoor zorgt ervoor dat indien sprake is van geplande tijdelijke of langdurige onbeschikbaarheid voor vervanging wordt gezorgd en dat het dossier van de cliënt, in overleg met de cliënt, indien nodig wordt overgedragen aan de waarnemer. De waarnemer wordt hierbij zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken. De zaken van het kantoor worden (afhankelijk van de cliënt en de betreffende zaak) waargenomen door: Boekx Advocaten, mr. F.F. Blokhuis AX Advocaten, mr. M.J. Elkhuizen

Advocatenorde

Mr. W.A. Westenbroek is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94 te (2596 XM) ‘s Gravenhage, telefoon +31 (0) 70 335 3535, e-mail info@nulladvocatenorde.nl. Advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep gebonden aan de Advocatenwet en aan verordeningen en gedragsregels van de NOvA. Deze regels kunnen geraadpleegd worden op regelgeving.advocatenorde.nl.

© Copyright 2023 - West Legal